05550505 - الوااد 05550505 - الوااد

RT @q8tooto1: "@myutsal: فلم سكس لشاب كويتي يغتصب ورع كويتي بالسياره مدته 12 دقيقة ريتويت + فولو و يوصلك خاص #سكس #سكس_ورعان #اغتصاب #كس ...
Share this on Google Plus Facebook Twitter

comments powered by Disqus

The Twit Full Dump

 • contributors =>
 • truncated =>
 • text => RT @q8tooto1: "@myutsal: فلم سكس لشاب كويتي يغتصب ورع كويتي بالسياره مدته 12 دقيقة ريتويت + فولو و يوصلك خاص #سكس #سكس_ورعان #اغتصاب #كس ...
 • in_reply_to_status_id =>
 • id => 1006772227
 • entities =>
  • user_mentions =>
   • 0 =>
    • indices =>
     • 0 => 3
     • 1 => 12
    • id => 550679520
    • screen_name => q8tooto1
    • name => Kli lik
    • id_str => 550679520
   • 1 =>
    • indices =>
     • 0 => 15
     • 1 => 23
    • id => 989769930
    • screen_name => myutsal
    • name => سكس ورعان
    • id_str => 989769930
  • hashtags =>
   • 0 =>
    • indices =>
     • 0 => 109
     • 1 => 113
    • text => سكس
   • 1 =>
    • indices =>
     • 0 => 114
     • 1 => 124
    • text => سكس_ورعان
   • 2 =>
    • indices =>
     • 0 => 125
     • 1 => 132
    • text => اغتصاب
   • 3 =>
    • indices =>
     • 0 => 133
     • 1 => 136
    • text => كس
  • urls =>
  • retweeted =>
  • coordinates =>
  • source => web
  • in_reply_to_screen_name =>
  • id_str => 277090846900363267
  • retweet_count => 43
  • in_reply_to_user_id =>
  • favorited =>
  • retweeted_status =>
   • user =>
    • follow_request_sent =>
    • profile_use_background_image => 1
    • profile_background_image_url_https => 05550505 - الوااد
    • verified =>
    • profile_image_url_https => 05550505 - الوااد
    • profile_sidebar_fill_color => DDEEF6
    • is_translator =>
    • id => 550679520
    • profile_text_color => 333333
    • followers_count => 100
    • protected =>
    • location =>
    • default_profile_image =>
    • id_str => 550679520
    • utc_offset =>
    • statuses_count => 226
    • description =>
    • friends_count => 96
    • profile_link_color => 0084B4
    • profile_image_url => 05550505 - الوااد
    • notifications =>
    • geo_enabled =>
    • profile_background_color => C0DEED
    • profile_background_image_url => 05550505 - الوااد
    • name => Kli lik
    • lang => en
    • profile_background_tile =>
    • favourites_count => 0
    • screen_name => q8tooto1
    • url =>
    • created_at => Wed Apr 11 01:32:06 +0000 2012
    • contributors_enabled =>
    • time_zone =>
    • profile_sidebar_border_color => C0DEED
    • default_profile => 1
    • following =>
    • listed_count => 0
   • favorited =>
   • contributors =>
   • source => Twitter for BlackBerry®
   • text => "@myutsal: فلم سكس لشاب كويتي يغتصب ورع كويتي بالسياره مدته 12 دقيقة ريتويت + فولو و يوصلك خاص #سكس #سكس_ورعان #اغتصاب #كس #زب #ورعان #نيك"
   • created_at => Thu Dec 06 22:37:58 +0000 2012
   • truncated =>
   • retweeted =>
   • in_reply_to_status_id_str =>
   • coordinates =>
   • id => 1468162050
   • entities =>
    • user_mentions =>
     • 0 =>
      • indices =>
       • 0 => 1
       • 1 => 9
      • id => 989769930
      • screen_name => myutsal
      • name => سكس ورعان
      • id_str => 989769930
    • hashtags =>
     • 0 =>
      • indices =>
       • 0 => 95
       • 1 => 99
      • text => سكس
     • 1 =>
      • indices =>
       • 0 => 100
       • 1 => 110
      • text => سكس_ورعان
     • 2 =>
      • indices =>
       • 0 => 111
       • 1 => 118
      • text => اغتصاب
     • 3 =>
      • indices =>
       • 0 => 119
       • 1 => 122
      • text => كس
     • 4 =>
      • indices =>
       • 0 => 123
       • 1 => 126
      • text => زب
     • 5 =>
      • indices =>
       • 0 => 127
       • 1 => 133
      • text => ورعان
     • 6 =>
      • indices =>
       • 0 => 134
       • 1 => 138
      • text => نيك
    • urls =>
    • in_reply_to_status_id =>
    • place =>
    • id_str => 276817790520942594
    • in_reply_to_screen_name =>
    • retweet_count => 43
    • geo =>
    • in_reply_to_user_id_str =>
    • in_reply_to_user_id =>
   • user =>
    • follow_request_sent =>
    • profile_use_background_image => 1
    • profile_background_image_url_https => 05550505 - الوااد
    • verified =>
    • profile_image_url_https => 05550505 - الوااد
    • profile_sidebar_fill_color => DDEEF6
    • is_translator =>
    • id => 606343157
    • profile_text_color => 333333
    • followers_count => 20
    • protected =>
    • location =>
    • default_profile_image => 1
    • id_str => 606343157
    • utc_offset =>
    • statuses_count => 40
    • description =>
    • friends_count => 86
    • profile_link_color => 0084B4
    • profile_image_url => 05550505 - الوااد
    • notifications =>
    • geo_enabled =>
    • profile_background_color => C0DEED
    • profile_background_image_url => 05550505 - الوااد
    • name => الوااد
    • lang => ar
    • profile_background_tile =>
    • favourites_count => 2
    • screen_name => 05550505
    • url =>
    • created_at => Tue Jun 12 14:06:35 +0000 2012
    • contributors_enabled =>
    • time_zone =>
    • profile_sidebar_border_color => C0DEED
    • default_profile => 1
    • following =>
    • listed_count => 0
   • geo =>
   • in_reply_to_user_id_str =>
   • netid => 28304541
   • created_at => Fri Dec 07 16:43:00 +0000 2012
   • in_reply_to_status_id_str =>
   • place =>

   Studying Big Data Together


   StudyBigData.com is a place in which you can improve your Big Data skills
   (Our Twitter).

   We made better accessible a huge number of Tweets from public Archive.org dumps.

   Because we run the on very low hardware, for now, it's only possible to analyze the data with Google Search.

   If you have any question or suggestion, you can write us at [email protected]


   Request deletion

   ×